Een bak boordevol informatie over de beste producten

Welkom bij ons support center

Home » Kennisbank » Werking Zonnepanelen
“Kennis is macht!”

Francis Bacon zei het al in 1597, 'Scientia potentia est'. De zin betekent in het Nederlands 'Kennis is macht'. Hiermee stelde Bacon dat kennis en/of scholing één van de belangrijkste dingen is in het leven.

Wij zijn het volledig met Francis Bacon eens, en daarmee delen wij onze kennis middels deze kennisbank. Wij willen dat onze klanten nog meer kennis krijgen en zo nog meer klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

In de FAQ zijn de meest gestelde vragen aan ons te vinden. In de kennisbank is specifieke technische informatie te vinden over de producten die wij leveren. Ook kun je hier montage- en installatievideo's vinden.

Staat je vraag er niet tussen en wil je wel een antwoord. Bel ons dan op 085-773 77 25. Wij zorgen dan voor een antwoord en dat jouw vraag ook hier op de kennisbank komt te staan. Zo doet een ander er weer zijn voordeel mee, want; 'Kennis is macht'!


Kennisbank Werking Zonnepanelen

Recente posts

Zo werkt een zonnecel

Inleiding

Een zonnepaneel bestaat uit meerdere in serie geschakelde zonnecellen. Hieronder wordt het proces in één zonnecel beschreven. Het proces dat zich in een zonnecel afspeelt heet fotovoltaïsche omzetting (PV = photovoltaic conversion). Hierbij wordt zonlicht in elektriciteit omgezet. Op de scheidingsgrens van de p- en n-laag ontstaat een intern elektrisch veld (spanningsverschil). Als er licht op de zonnecel valt dan wordt een (negatief geladen) elektron in de zonnecel losgemaakt en blijft een (positief) gat over. Ontstaat zo’n elektron/gat-paar in de buurt van het intern elektrisch veld dan worden deze twee gescheiden, omdat zij een verschillende lading hebben. Hierdoor krijgt de plaag een positieve lading en de n-laag een negatieve lading. Door een verbinding tussen beide lagen te maken, gaan elektronen stromen en heeft men dus elektriciteit. Naarmate meer licht op de zonnecel valt, worden meer elektronen vrijgemaakt en is er meer stroom. Het fotovoltaïsch proces gaat door zolang er licht op de cel valt. In dit proces worden geen materialen gebruikt en zijn geen bewegende delen aanwezig. Zonnecellen zijn daardoor duurzaam.Niet al het licht kan worden omgezet in elektriciteit. Zonnecellen gebruiken voornamelijkzichtbaar licht. Een groot deel van de energie van de zon bereikt de aarde als infrarood (IR)- of warmtestraling en ultraviolette (UV) straling. Het theoretisch haalbare omzettingsrendement is daarom niet hoger dan 20-30%. De zonnecellen die momenteel geproduceerd worden hebben een rendement van ongeveer 16%. Het is te verwachten dat door technologische ontwikkelingen dit rendement de komende jaren met een factor anderhalf zal oplopen.

Vermogen

Het elektrisch vermogen dat aan een zonnecel onttrokken kan worden, is min of meer evenredig met het oppervlak en met de intensiteit van het zonlicht dat op het oppervlak valt, en wordt gemeten in Watt-piek (Wp). Een Watt-piek is gedefinieerd als het elektrisch vermogen dat een zonnecel levert bij standaard test condities (STC): een instraling van 1000 W/m² (een stralend blauwe hemel in juni) en een cel temperatuur van 25 graden Celsius. Onder deze omstandigheden levert een zonnecel van 1 Wp een vermogen van 1 Watt. Bij een lagere instraling of een hogere temperatuur levert de zonnecel minder vermogen.

Zonneceltypen

Het basismateriaal van de meeste zonnecellen is silicium. Silicium is een van de meest voorkomende elementen op aarde. Silicium komt in de natuur echter voornamelijk in gebonden toestand voor (siliciumoxide). Voor zonnecellen is zuiver silicium nodig. Naast silicium worden andere materialen voor zonnecellen gebruikt zoals andere halfgeleiders (gallium, germanium) en organische kleurstoffen. Typen zonnecellen zijn onder andere:

  • Monokristallijn silicium zonnecellenzijn gemaakt van siliciumplakken, die uit één groot ‘monokristal’ zijn gezaagd, waarin de siliciumatomen netjes gerangschikt zijn. Het monokristal wordt gemaakt met behulp van het zogenaamde ‘Czochralskigroeitechniek’ Hierbij wordt een ronde (silicium) staaf met een snelheid van enkele centimeters per uur uit een smelt van zuiver silicium getrokken.
  • Multikristallijn silicium zonnecellen. Multikristallijn silicium wordt gegoten en is goedkoper en eenvoudiger te maken dan monokristallijn silicium. Tijden het stollen ontstaan de verschillende kristalgebieden die het materiaal zijn karakteristieke uiterlijk geven. Het rendement van multikristallijne cellen ligt in het algemeen iets lager dan dat van monokristallijne cellen.
  • Dunne-film-zonnecellen worden gemaakt met behulp van een opdamp techniek, zoals plasmadepositie. Zo zijn er amorf silicium zonnecellen, die relatief goedkoop zijn, maar waarvan het rendement nog niet zo hoog is. De term ‘amorf’ slaat op het ontbreken van een kristalstructuur. III/V zonnecellen zijn cellen die wel een hoog rendement hebben, maar gemaakt zijn andere dure (halfgeleider) materialen. Verder zijn er nog diverse typen dunne film polykristallijne cellen en goedkope organische cellen. Deze laatste worden gemaakt op basis van organische kleurstoffen en halfgeleiders.

Zonnepanelen, de bouwelementen waarin zonnecellen zijn verwerkt

Zonnepanelen of modules zijn de bouwelementen waarin zonnecellen zijn verwerkt. De zonnecellen zijn in serie geschakeld om het voltage te verhogen. Ze zijn ter bescherming ingekapseld tussen glazen of kunststof panelen, die aan de voorkant transparant zijn. De afdeklaag aan de achterkant kan doorzichtig of ondoorzichtig zijn. van de diverse fabrikanten hebben verschillende afmetingen. Het gewicht ligt tussen de Vermogen zonnepaneel Het vermogen van het zonnepaneel is afhankelijk van het aantal cellen dat gelamineerd is. Het geleverde vermogen van een zonnepaneel is recht evenredig met de instraling, maar neemt af met een toenemende celtemperatuur. Hoe meer zon-instraling, hoe meer stroom erop gewekt kan worden. Echter hoe warmer de temperatuur van het zonnepaneel, hoe lager de omzetting. Een paneel moet dus goed geventileerd worden opgesteld en zo optimaal mogelijk naar de zon gericht zijn. De door de zonnecellen opgewekte stroom is gelijkstroom. Is de zoninstraling minder dan zal de stroomsterkte minder zijn en daarmee ook de opgewekte energie. Een geringere instraling gaat nauwelijks ten koste van de spanning..

De zonnepaneeltypen

Standaard zonnepanelen zijn verkrijgbaar met of zonder frame. Frameloze zonnepanelen, of laminaten, kunnen behandeld worden als normale glazen ruiten. Wel moet aandacht besteed worden aan de elektrische bekabeling van de zonnepanelen, het voorkomen van het indringen van vocht tussen verschillende materiaallagen in het laminaat en het beperken van hoge temperatuur van de zonnecellen. Ook moet worden voorkomen dat de panelen worden beschaduwd. Het meest geschikte materiaal voor de huidige toepassingen zijn vermeld in onderstaande tabel.